כן, אנחנו חולות

משרות מסוכנות, פיטורים, קיצוצי שכר, קושי לחזור לשוק העבודה ואלימות בבתים בזמן הסגר. ניסיון העבר מלמד שעם תום הקורונה נשים יגלו שהן שוב נדחקו לאחור

איור: נעה כ"ץ

איור: נעה כ"ץ

כן, אנחנו חולות

משרות מסוכנות, פיטורים, קיצוצי שכר, קושי לחזור לשוק העבודה ואלימות בבתים בזמן הסגר. ניסיון העבר מלמד שעם תום הקורונה נשים יגלו שהן שוב נדחקו לאחור