יש לו לתרופות

ד"ר יאיר שינדל - רופא, יזם, צל"שניק, מצאצאי רשימת שינדלר - מנהל קרן השקעות של מיליארד דולר ומבטיח להפוך את ישראל לאימפריה של טכנולוגיות בריאות שיצילו את הכלכלה המקומית

יש לו לתרופות

ד"ר יאיר שינדל - רופא, יזם, צל"שניק, מצאצאי רשימת שינדלר - מנהל קרן השקעות של מיליארד דולר ומבטיח להפוך את ישראל לאימפריה של טכנולוגיות בריאות שיצילו את הכלכלה המקומית