האנשים המבודדים בעולם,
יומן בידוד ישראלי,
אלה שמתבודדים בכל סופ"ש,
וניתוח אופטימי של עתיד המגפה

- גיליון בודד -

האנשים המבודדים בעולם,
יומן בידוד ישראלי,
אלה שמתבודדים בכל סופ"ש,
וניתוח אופטימי של עתיד המגפה

- גיליון בודד -