קיבוץ כושל שנהיה אימפריה של רובוטים לניקוי בריכות ומתעקש להישאר שיתופי: הסיפור של יזרעאל ושל חברת מיטרוניקס, שנכנסה כעת למדד ת"א־35, משלב בורגנות וסוציאליזם, קורונה והיסטוריה, הסתפקות במועט והון עתק

קיבוץ כושל שנהיה אימפריה של רובוטים לניקוי בריכות ומתעקש להישאר שיתופי: הסיפור של יזרעאל ושל חברת מיטרוניקס, שנכנסה כעת למדד ת"א־35, משלב בורגנות וסוציאליזם, קורונה והיסטוריה, הסתפקות במועט והון עתק