שובם של ציידי הממותות

תושבי סיביר
מסכנים את נפשם
כדי למצוא שנהב
ממותות יקר ערך

שובם של ציידי הממותות

תושבי סיביר מסכנים את נפשם
כדי למצוא שנהב ממותות יקר ערך