עדותה המלאה, המצמררת, של עוזרת אישית שנהפכה לשפחת מין של סמנכ"ל בכיר בחברה ציבורית גדולה

עדותה המלאה, המצמררת, של עוזרת אישית שנהפכה לשפחת מין של סמנכ"ל בכיר בחברה ציבורית גדולה