בעל הבית

פוליטיקאי, מפולפל, כוחני, נקמן, שומר צדק, נוטר טינה. ינקי קוינט, מי שהיה היועץ המשפטי האגרסיבי של רשות מקרקעי ישראל, עתיד לחזור אליה כמנהל - והרוחות סוערות

צילום: בשמת איבי

צילום: בשמת איבי

בעל הבית

פוליטיקאי, מפולפל, כוחני, נקמן, שומר צדק, נוטר טינה. ינקי קוינט, מי שהיה היועץ המשפטי האגרסיבי של רשות מקרקעי ישראל, עתיד לחזור אליה כמנהל - והרוחות סוערות