28.04.22

מלחמה ומגדל

הקרב המר בין הדיירים לחברת הניהול בפרויקט גינדי TLV חושף את המורכבות העצומה של חיים עם עוד אלפי דיירים בתוך מגדלי הענק שהולכים וממלאים את הארץ

28.04.22

מלחמה ומגדל

הקרב המר בין הדיירים לחברת הניהול בפרויקט גינדי TLV חושף את המורכבות העצומה של חיים עם עוד אלפי דיירים בתוך מגדלי הענק שהולכים וממלאים את הארץ

צילום: אוראל כהן

28.04.22

צילום: אוראל כהן

מלחמה ומגדל

הקרב המר בין הדיירים לחברת הניהול בפרויקט גינדי TLV חושף את המורכבות העצומה של חיים עם עוד אלפי דיירים בתוך מגדלי הענק שהולכים וממלאים את הארץ