אשר שופוני

אשר בן עוז, פעם ילד עני מבית שאן שישב בכלא, הוא המחשה מוקצנת של הכסף הגדול שיוצרת בועת הנדל"ן

אשר שופוני

אשר בן עוז, פעם ילד עני מבית שאן שישב בכלא, הוא המחשה מוקצנת של הכסף הגדול שיוצרת בועת הנדל"ן