09.12.21

קרב חייה של אום חליל

לחליל היו סוס, ואהבה, ואחיות לדאוג להן. אחרי שהוא נרצח, אמא שלו, אלמנה טרייה, עברה שבץ. אבל גם אז היא לא הסכימה לוותר. כך אשה אחת וכמה תושבים נוספים מנסים להוציא את שכונת חליסה, חיפה, מסחרור של נשק, אלימות ושגרת דמים

צילום: אלעד גרשגורן

09.12.21

צילום: אלעד גרשגורן

קרב חייה של אום חליל

לחליל היו סוס, ואהבה, ואחיות לדאוג להן. אחרי שהוא נרצח, אמא שלו, אלמנה טרייה, עברה שבץ. אבל גם אז היא לא הסכימה לוותר. כך אשה אחת וכמה תושבים נוספים מנסים להוציא את שכונת חליסה, חיפה, מסחרור של נשק, אלימות ושגרת דמים