11.11.21

למי קראתם לא רציונלי

מדניאל כהנמן עד דן אריאלי. פרופ' ישראל אומן, חתן פרס נובל לכלכלה, יוצא להתקפה על הכלכלנים ההתנהגותיים ולהגנה על הרציונליות של כולנו

צילום: יונתן בלום

11.11.21

צילום: : יונתן בלום

למי קראתם לא רציונלי

מדניאל כהנמן עד דן אריאלי. פרופ' ישראל אומן, חתן פרס נובל לכלכלה, יוצא להתקפה על הכלכלנים ההתנהגותיים ולהגנה על הרציונליות של כולנו