14.07.22

איגור, שבוע מקסים

תאריכים ומהדורה קודמת
(הפעם הקובץ באנגלית) מעודכנים

14.07.22

עוד תתגעגעו לליצמן

קנאי שבת, מתנגד לליבה, דורש עוד 3 מיליארד שקל לחינוך חרדי והואשם בקיפוח עובדות שהעסיק: חשיפה ראשונה של יצחק גולדקנופף, היו"ר החדש של אגודת ישראל

צילום: יואב דודקביץ'

14.07.22

צילום: יואב דודקביץ'

עוד תתגעגעו לליצמן

קנאי שבת, מתנגד לליבה, דורש עוד 3 מיליארד שקל לחינוך חרדי והואשם בקיפוח עובדות שהעסיק: חשיפה ראשונה של יצחק גולדקנופף, היו"ר החדש של אגודת ישראל