חצי
אדם
חצי
רובוט

כשהודיעו לד"ר פיטר סקוט־מורגן שנותרו לו שנתיים לחיות, הוא החל להחליף איבר אחר איבר בגופו במכונות, ונהפך לסייבורג פיטר 2.0

חצי אדם
חצי רובוט

כשהודיעו לד"ר פיטר סקוט־מורגן שנותרו לו שנתיים לחיות, הוא החל להחליף איבר אחר איבר בגופו, ונהפך לסייבורג פיטר 2.0