אבקת קסמים

שני ישראלים מכרו למשקיעים ידועים הבטחות על אבקת מתכת סודית וחוזים של מיליארדי דולרים, והעלימו מהם 120 מיליון שקל

אבקת קסמים

שני ישראלים מכרו למשקיעים ידועים הבטחות על אבקת מתכת סודית וחוזים של מיליארדי דולרים, והעלימו מהם 120 מיליון שקל