FOODTECH 2018

המהלך החדשני הבא בתעשיית המזון

יש לכם סטארט־אפ שיכול להשפיע על תעשיית המזון?

כלכליסט בשיתוף תנובה מחפשים את המהלך החדשני הבא בתעשיית המזון.

חברות הזנק בעלות טכנולוגיה חדשנית ופורצת דרך מוזמנות להציע מועמדות ולהשתתף במהלך ולזכות בתואר הנכסף.

מועמדות לבחירה הינן חברות הזנק בעלות טכנולוגיה חדשנית ופורצת דרך בתחומים:

Health & Wellness

Foodtech

Agritech

Consumer Engagement

Consumer Retail

Supply Chain Optimization

Marketing Innovation

הפרס:

תנאי סף להשתתפות:

עד כ-

300,000 ש"ח

מתנת תנובה להטמעה מסחרית של הטכנולוגיה בקבוצת תנובה*

  • חברות הזנק/טכנולוגיה ישראליות או חברות בעלות מטה בישראל
  • חברות אשר אין להן כל מניעה/מגבלה להתקשרות עסקית עם קבוצת תנובה

קריטריונים לבחירה:

+

50,000 ש"ח

מתנת כלכליסט לפרסום בדיגיטל

ייחודיות, יצירתיות וחדשנות טכנולוגית

רמת ישימות

מידת השפעת המהלך על שוק המזון

מידת תרומה פוטנציאלית של המהלך לפעילות העסקית של תנובה (כניסה לשווקים חדשים/מוצרים חדשים)

להגשת מועמדות

ההרשמה נסגרה

שיקול דעת שופטים

שלבי התחרות:

אירוע הגמר ב-LABS EVENTS SPACE

הצגת המיזמים של החברות

8.8.18

חצי גמר במשרדי תנובה

25.7.18

מועד אחרון להגשת מועמדות הארכנו!

27.6.18

פתיחת הרשמה

1.5.18

//  בכפוף לתקנון ט.ל.ח
* להטמעת הטכנולוגיה, התאמתה למוצרי קבוצת תנובה ולתמיכה שיווקית במהלך. בכפוף לתקנון התחרות

 

סיקור

שותפים

 

בשיתוף:

עיצוב ובניית האתר: גלית פראנק-אליס

2018 © כל הזכויות שמורות לכלכליסט