19.10.23

"החקלאות שלנו הולכת קיבינימט. זה מוות של מפעל חיים"

יריב וולק, מניצולי העוטף, הוא עכשיו פליט בארצו. יושב רחוק מהבית, מתאבל על משק החרציות הגדול בארץ שהושמד, ואינו יכול שלא לראות את הקשר בין הפקרת התושבים להזנחת החקלאות

00.00.23

קורו־מה?

בקראוון, במערה או על יאכטה - הצצה לחיים של שישה ישראלים שלא יודעים מה זה אלכוג'ל

צילום: יונתן בלום

19.10.23

צילום: יונתן בלום

"החקלאות שלנו הולכת קיבינימט. זה מוות של מפעל חיים"

יריב וולק, מניצולי העוטף, הוא עכשיו פליט בארצו. יושב רחוק מהבית, מתאבל על משק החרציות הגדול בארץ שהושמד, ואינו יכול שלא לראות את הקשר בין הפקרת התושבים להזנחת החקלאות