08.09.22

8200 ראשון, בניגוד לפרינט

(:

08.09.22

למכירה ביוקר: כרטיס כניסה
ל־8200

ערכות הכנה ב־700 שקל, קורס בזום
ב־7,000 שקל או בוטקאמפ ב־16 אלף: החלום להתקבל ליחידה היוקרתית הוליד תעשייה משגשגת של הכנה למבחנים

איור: אלירן הרוש

08.09.22

איור: אלירן הרוש

למכירה ביוקר: כרטיס כניסה ל־8200

ערכות הכנה ב־700 שקל, קורס בזום ב־7,000 שקל או בוטקאמפ ב־16 אלף: החלום להתקבל ליחידה היוקרתית הוליד תעשייה משגשגת של הכנה למבחנים