אשתי, חברתה

חיים כצמן על מות אשתו הראשונה מסרטן, הנישואים לחברתה והסיבות לסחרור שחתך 60% משווייה של גזית גלוב

צילום: עמית שעל

צילום: עמית שעל

אשתי, חברתה

חיים כצמן על מות רעייתו מסרטן, הנישואים לחברתה והסיבות לסחרור שחתך 60% משווייה של גזית גלוב