היהודי הערבי

אסף חנוכה

פרק 9

היהודי הערבי

פרק 1

לכל הפרקים

חוליות

2001

בית החולים תל השומר

יריות

1929

יפו

לכל הפרקים