היהודי הערבי

אסף חנוכה

פרק 19

היהודי הערבי

פרק 1

לכל הפרקים

קירות

2001

טבריה

סורגים

1950

טבריה

לכל הפרקים