היהודי הערבי

אסף חנוכה

פרק 23

היהודי הערבי

פרק 1

לכל הפרקים

תחנה אחרונה

2001

טבריה

מה שאני זוכר

1915-2005

טבריה

לכל הפרקים