היהודי הערבי

אסף חנוכה

פרק 33

היהודי הערבי

פרק 1

לכל הפרקים

הבטחות שבורות

2001

הרצליה

סוף הילדות

1936

טבריה

לכל הפרקים