היהודי הערבי

אסף חנוכה

פרק 10

היהודי הערבי

פרק 1

לכל הפרקים

מספריים וסרט מדידה

2001

טבריה

יהודי או ערבי

1929

יפו

לכל הפרקים