14.09.23

14.9

משנה משנה משנה משנה משנה משנה משנה משנה משנה משנה משנה משנה משנה משנה משנה משנה משנה משנה משנה משנה

14.09.23

14.09.23

20 אנשים בוחרים 20 מקומות מפלט שבהם אפשר לנשום אחרת, להירגע, לבהות, אפילו להעז לחלום.

פרויקט אסקפיסטי לשנה טובה יותר

עיצוב וצילום: ארטיום סטרוסטין

14.09.23

14.09.23

עיצוב וצילום: ארטיום סטרוסטין

20 אנשים בוחרים 20 מקומות מפלט שבהם אפשר לנשום אחרת, להירגע, לבהות, אפילו להעז לחלום.

פרויקט אסקפיסטי לשנה טובה יותר