סמנו כמה ילדים יש לכם

1

4

7

10

2

5

8

11

3

6

9

12

סה"כ המענק החד-פעמי שתקבלו בינואר הקרוב

סה"כ קצבת הילדים שתקבלו מדי חודש