מדדי הדיור
מדדי הדיור
ביקושים ומגמות
מכירת דירות
משכנתאות
מדד השכירות
על המדד

דופק
הנדל"ן
של
ישראל

בשלוש השנים האחרונות עלו מחירי הדירות בישראל באופן דרמטי, מה שתודלק בביקושי שיא ולקיחת משכנתאות בהיקפים חסרי תקדים. "כלכליסט" מיפה את המאפיינים השונים המרכיבים את שוק הנדל"ן המקומי דרך הנתונים המתקבלים משלושה גופים מרכזיים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בנק ישראל ומשרד האוצר וריכז אותם במדד "דופק הנדל"ן של ישראל".

המדד מחולק לארבעה סגמנטים שונים של השוק: מדדי המחירים, הביקושים לדירות, עסקאות בפועל ומשכנתאות. דרך הנתונים ניתן לראות את המגמות והשינויים בשוק בפרקי זמן קצרים וארוכים, בניסיון להבין לאן השוק הולך מכאן.

קריאה מהנה מ"כלכליסט"

איסוף ועיבוד נתונים: דורון ברויטמן • אינפוגרפיקה: אביטל מנור

רשימת מקורות
למס: מדדי מחירים, התחלות בנייה, כמות מבוקשת של דירות חדשות ; בנק ישראל: נתוני משכנתאות ; משרד האוצר: סקירת ענף הנדל"ן למגורים