ישראל כץ:

"לתחבורה הציבורית בישראל אין בעיית תקציב" אוגוסט 2015

 

ומה עם בעיית הפקקים?

 

 2016

 2017

אחוז
מכלל התקציב

3
3

 

תקציב המשרד

במיליארדי שקלים

17
6

 

 

 2014

 2015

%

אחוז
ניצול התקציב

תוספת משנה שעברה

במיליארדי שקלים

99
18
2
6
99

עלייה של