שר הרווחה חיים כץ:

"נוסיף 300 תקנים לתגבור כוח אדם ברשויות ונייעד 100 מיליון שקל נוספים לאוטיסטים" נובמבר 2016

 

האם זה מספיק?

 

אחוז
מכלל התקציב

 2016

 2017

2
2

 

תקציב המשרד

במיליארדי שקלים

10
1

 

 

אחוז
ניצול התקציב

תקציב המשרד

במיליארדי שקלים

19
1
6

%

עלייה של

 2014

 2015

93
89