שר החינוך נפתלי בנט:

"לא יפוטר שום מורה בגלל קיצוץ בתקציב החינוך. זה קו אדום" אוגוסט 2016

 

מורים לא פוטרו,
אבל מה קרה באמת לתקציב החינוך?

 

 

 2016

 2017

אחוז
מכלל התקציב

16
15

 

תקציב המשרד

במיליארדי שקלים

53
5

 

 

 2014

 2015

%

אחוז
ניצול התקציב

תוספת משנה שעברה

במיליארדי שקלים

95
6
2
1
4
95

עלייה של