שר האוצר משה כחלון:

"תקציב המדינה הוא לא של משה כחלון, אלא של מדינת ישראל" נובמבר 2016

 

כמה מהמסים בתקציב
הזה אתם שילמתם?